Terminy

Terminy rekrutacji

  1. Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. – kandydaci do klas pierwszych składają w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.
  2. Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty.
  3. 6 lipca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
  4. Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  5. 13 lipca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Terminy postępowania uzupełniającego

  1. Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 10 sierpnia 2018 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  3. Od 10 sierpnia do 13 sierpnia 2018 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. 14 sierpnia 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.