Oferta dydaktycznaA - KLASA LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia,  język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

wiedza o społeczeństwie z elementami prawa

ATUTY KLASY:

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym  doskonali znajomość tego  języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzenia tekstów użytkowych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz innych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 4 3 3
j. angielski 6 6 6
geografia 2 5 6
WOS z elementami prawa 0 3 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, ekonomicznych, europeistyki, filologicznych, geografii, geologii, geoturystycznych, lingwistyki stosowanej, politologii, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych.


B - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

fizyka w medycynie

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 3 4 3
j. angielski 3 3 3
biologia 2 5 4
chemia 2 4 4
fizyka w medycynie 0 3 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, kosmetologii,  politechnicznych, rehabilitacji, związanych z technologią żywności i żywienia, weterynaryjnych.


C - KLASA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, geografia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski).

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

język angielski z elementami języka zawodowego

ATUTY KLASY:

Klasa C jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dodatkowe godziny zajęć z języka angielskiego zawodowego pozwalają na opanowanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki

 

Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 4 8 6
j. angielski 3 3 3
geografia 2 5 6
j. angielski zawodowy 0 3 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

archeologia, architektura, architektura krajobrazu, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia, geodezja, geografia, geologia, górnictwo, handel, hutnictwo,  kartografia, logistyka, matematyka, nauki społeczne, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia, prawo, rachunkowość, socjologia, stosunki międzynarodowe.

D – KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

język polski, historia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

zajęcia dziennikarskie oraz elementy wiedzy o społeczeństwie

ATUTY KLASY:

Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy historycznej i polonistycznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy  mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach).

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 9 7
matematyka 4 3 3
j. angielski 3 3 3
historia 2 4 4
j. angielski zawodowy 0 0 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracja, dziennikarstwo, europeistyka, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.


E – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki,  francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i  z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzenie witryn WWW).

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 5 7 6
j. angielski 3 3 3
fizyka 1 4 4
informatyka 1 0 0
informatyka inżynieryjna 0 3 3
j. angielski zawodowy 0 0 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, kierunki ekonomiczne, elektronika, fizyka, geologia, górnictwo, informatyka, matematyka, mechatronika, nanotechnologia, telekomunikacja.

F – BIOLOGICZNO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia,  język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

język niemiecki z elementami języka branżowego

ATUTY KLASY:

Klasa biologiczno-językowa to oferta dla uczniów lubiących uczyć się języków obcych i zainteresowanych kierunkami studiów, na których w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę (często jako jedna z wielu możliwości ) wynik egzaminu maturalnego z biologii.

Proponujemy w tej klasie zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego i niemieckiego, których nauka będzie się odbywała z podziałem na grupy dostosowane do umiejętności uczniów. Wybór tych dwóch języków wynika z możliwości podejmowania studiów i praktyk studenckich w krajach niemiecko i anglojęzycznych, a także dużej oferty miejsc pracy dla osób znających bardzo dobrze te dwa języki.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 4 3 3
j. angielski 3 7 6
biologia 2 5 5
j. niemiecki z elementami języka branżowego 2 6 5

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentami, biologia, biologia i bioanalityka, bezpieczeństwo żywności, biologia-biochemia, biologia medyczna, biologia – mikrobiologia, biostatystyka, biotechnologia, chemia kryminalistyczna, chemia  leków, chemia środowiska, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, chemia medyczna, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, gastronomia i hotelarstwo, geofizyka, geologia, higiena dentystyczna, inżynieria biomedyczna, informatyka medyczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych, kosmetologia, leśnictwo, meblarstwo, ochrona roślin, ogrodnictwo, organizacja opieki nad osobą starszą, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, rolnictwo, żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienia, teologia, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, zootechnika.