Terminy

Terminy rekrutacji

  1. Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – kandydaci do klas pierwszych składają w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.
  2. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty.
  3. 16 lipca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
  4. Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  5. 25 lipca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Terminy postępowania uzupełniającego

  1. Od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 21 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  3. Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. 30 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.