Oferta dydaktyczna


A - KLASA LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia,  język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

wiedza o społeczeństwie z elementami prawa, historia i społeczeństwo

ATUTY KLASY:

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym  doskonali znajomość tego  języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzenia tekstów użytkowych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz innych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 4 3 3
j. angielski 3 6 6
geografia 2 5 6
WOS z elementami prawa 0 3 2
historia i społeczeństwo 0 2 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, ekonomicznych, europeistyki, filologicznych, geografii, geologii, geoturystycznych, lingwistyki stosowanej, politologii, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych.


B - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

fizyka w medycynie

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 3 4 3
j. angielski 3 3 3
biologia 2 5 4
chemia 2 4 4
fizyka w medycynie 0 3 2

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, kosmetologii,  politechnicznych, rehabilitacji, związanych z technologią żywności i żywienia, weterynaryjnych.

C – KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

język polski, historia

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

ATUTY KLASY:

Klasa ta daje możliwość poszerzania wiedzy historycznej i polonistycznej. Stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem. Uczniowie tej klasy  mają szansę rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach).

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 9 7
matematyka 4 3 3
j. angielski 3 3 3
historia 3 4 4
j. angielski zawodowy 0 0 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

administracja, dziennikarstwo, europeistyka, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.


D – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

język angielski oraz drugi język do wyboru (niemiecki,  francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką to doskonały wybór dla osób fascynujących się naukami ścisłymi, zainteresowanych nowymi technologiami.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska, w ramach którego będzie można zapoznać się ze sposobami tworzenia gier komputerowych i  z matematycznymi metodami w informatyce. Będzie można nabyć umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzeniem witryn WWW).

 

PLANOWANA ILOŚĆ GODZIN Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot

 

Ilość godzin w poszczególnych latach nauki
Kl. 1 Kl.2 KL. 3
j. polski 4 4 4
matematyka 5 7 6
j. angielski 3 3 3
fizyka 1 4 4
informatyka 1 0 0
informatyka inżynierska 0 3 3
j. angielski zawodowy 0 0 1

KLASA PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, kierunki ekonomiczne, elektronika, fizyka, geologia, górnictwo, informatyka, matematyka, mechatronika, nanotechnologia, telekomunikacja.