Dokumenty

Kandydat dostarcza do szkoły włożone do foliowej koszulki następujące dokumenty:

 • w pierwszym etapie rekrutacji ( 13.05 – 25.06.2019 r.):
 1. prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo.
 • w drugim etapie rekrutacji (21.06 – 25.06.2019 r.):
 1. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum;
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz z kopią numer 1 potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum;
 3. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych;
 4. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).
 • w trzecim etapie rekrutacji (16.07 – 24.07.2019 r.):
 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. kwestionariusz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach