Dokumenty

Koszulka z dokumentami składana przez kandydata w szkole musi zawierać:

  1. prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo,
  3. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych,
  4. potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kopię nr 1 świadectwa ukończenia gimnazjum,
  5. kopię nr 1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  6. trzy zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)