Jubileusz 2023

JUBILEUSZ 100- LECIA SZKOŁY

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokowiek dalej…   (C.K.Norwid)

Z dumą i ogromną radością pragniemy już dziś zaprosić wielopokoleniową społeczność naszej szkoły

na JUBILEUSZ 100LECIA I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Główne obchody uroczystości – poprzedzone cyklem okolicznościowych imprez  – odbędą się 20 października 2023 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury (Gala Jubileuszowa) oraz w szkole (zwiedzanie szkoły).

W związku z ograniczona liczbą miejsc na sali widowiskowej TCK wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w Gali Jubileuszowej zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa oraz wpłacenia darowizny na rzecz obchodów w wysokości 100 zł na konto Rady Rodziców z dopiskiem-Jubileusz . W ramach tej kwoty absolwenci otrzymują publikację na temat szkoły, pamiątkowe drobiazgi i poczęstunek. W przypadku sytuacji losowej czy zdrowotnej utrudniającej uczestniczenie w Gali Jubileuszowej prosimy osoby zapisane , które dokonały wpłaty o poinformowanie szkoły najpóźniej do 13 października 2023 r. w celu zwrotu wpłaconej darowizny.
Ofiarodawców, Sponsorów i Przyjaciół szkoły chętnych do partycypowania w kosztach przygotowania Jubileuszu zachęcamy do współpracy.
Wpłaty można dokonać także bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy !

Nr konta: PKO BP SA o/Tarnowskie Góry

44 1020 2368 0000 2202 0022 1218

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

WSPOMNIENIE ABSOLWENTKI

“Przesyłam krótki tekst z refleksją na temat moich lat spędzonych w Waszej/ Naszej szkole. Zaproponowałam wzór/piktogram Absolwenta Sempy, “działającego” w naukach ścisłych”