Egzamin maturalny w części ustnej w maju 2021r

Dyrektor szkoły informuje, że na stronie szkoły w zakładce Maturzysta- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, został zamieszczony załącznik 30 dla tych zdających, którzy rekrutując się na uczelnie zagraniczne muszą przystąpić do egzaminu ustnego. Termin dostarczenia wypełnionego załącznika wraz ze stosowną dokumentacją upływa 8 lutego 2021 r.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

  Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te Czytaj dalej


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, celem zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie ferii zimowych, w dniach 04.01.2021-15.01.2021r. uruchamia dodatkowo: dyżury telefoniczne pełnione przez pedagogów z poradni dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży ze szkół Czytaj dalej


Nauczanie zdalne

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia stacjonarne w szkole zostały zawieszone do dnia 8 listopada Czytaj dalej


Nauczanie hybrydowe.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!W związku z zapowiedzią Premiera Rządu i ukazaniem się w dniu dzisiejszym noweli Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. obowiązuje w naszej szkole nauczanie hybrydowe. Przygotowaliśmy nowe Czytaj dalej


Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Dyrekcja szkoły informuje, że wszelkie informacje dotyczące terminu, czasu trwania czy procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz zostały dodatkowo przekazywane absolwentom w dniach od 11 sierpnia  2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. Zadaniem dyrektora szkoły jest jedynie powołanie Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu w tym dniu Czytaj dalej