Pożegnanie od Najlepszego Absolwenta- PRIMUS INTER PARES

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…” Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele! Kochani Rodzice! A przede wszystkim Wy, Drodzy Koleżanki i Koledzy! Nigdy nie przypuszczałam, że okres nauki w liceum minie tak szybko… minie tak wyjątkowo… Trzy lata temu, przekraczając po raz pierwszy mury I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Czytaj dalej


Egzamin maturalny maj 2021r

Ze względu na aktualizację procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego ,proszę o przekazanie informacji do dyrektora szkoły kto ze zdających egzamin maturalny nie może zasłaniać ust i nosa maseczką ze względów zdrowotnych. Informacja powinna zawierać uzasadnienie i być dostarczona do szkoły do 27 kwietnia 2021 r. (można w wersji elektronicznej). Listy imienne na sale zostaną Czytaj dalej


Opieka stomatologiczna

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078 z póżn.zm.) w dniu 11 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zawarł porozumienie o sprawowaniu opieki stomatologicznej na uczniami szkół powiatowych (załącznik). Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z treścią porozumienia. Inne druki związane Czytaj dalej


Egzamin maturalny w części ustnej w maju 2021r

Dyrektor szkoły informuje, że na stronie szkoły w zakładce Maturzysta- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, został zamieszczony załącznik 30 dla tych zdających, którzy rekrutując się na uczelnie zagraniczne muszą przystąpić do egzaminu ustnego. Termin dostarczenia wypełnionego załącznika wraz ze stosowną dokumentacją upływa 8 lutego 2021 r.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

  Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te Czytaj dalej