Świadectwa dojrzałości- 9 lipca 2024 r

Dystrybucja świadectw dojrzałości do szkół  odbędzie się 9 lipca br. w godz. 9:00–12:00 przez firmę kurierską POCZTEX. Odbioru świadectw w szkole można dokonać od godziny 12:00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego świadectwo dojrzałości może odebrać osoba pisemnie upoważniona ( upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer i serię dokumentu tożsamości).

9 lipca br od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania zostały przekazane zdającym we wrześniu 2023 r aby złożyć elektroniczną deklarację maturalną.

 Ewentualne egzaminy  w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole. W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7). Oświadczenie należy złożyć w szkole do 16 lipca 2024 r.

Terminy egzaminów poprawkowych : 20 sierpnia 2024 r godz. 9.00 część pisemna , 21 sierpnia 2024 r część ustna ( według ustalonego harmonogramu ).