Listy zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I

Przypominamy, że wszystkie osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczania do naszego liceum przynosząc oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 18 lipca 2024 r do godziny 15:00 sala 10 parter szkoły. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane odbierają od nas dokumenty i zanoszą do szkoły, którą wskazał system rekrutacyjny.


Świadectwa dojrzałości- 9 lipca 2024 r

Dystrybucja świadectw dojrzałości do szkół  odbędzie się 9 lipca br. w godz. 9:00–12:00 przez firmę kurierską POCZTEX. Odbioru świadectw w szkole można dokonać od godziny 12:00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego świadectwo dojrzałości może odebrać osoba pisemnie upoważniona ( upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer i serię dokumentu tożsamości). 9 Continue reading