Spotkanie ze słynnym polonistą

W spotkaniu z prof. Janem Miodkiem, które odbyło się w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach brały udział uczenice klas IE i IIB. Miały okazję zapytać słynnego tarnogórzanina o wpływ sztucznej inteligencji na współczesną polszczyznę. W spotkaniu brał również udział burmistrz Arkadiusz Czech. Młodzież Sempy była pod opieką pani Marzeny Meres.