Patryk Bohn – finalista Olimpiady Geograficznej!

W dniach 20-23 kwietnia odbyły się zawody finałowe XLIX Olimpiady Geograficznej w Katowicach. Tytuł finalisty otrzymuje zawodnik, który w zawodach III stopnia uzyskał co najmniej 50% punktów liczonych ze średniej
wyników uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników. Patryk Bohn z klasy 3e spełnił te wymagania i otrzymał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej. Serdecznie gratulujemy!