Rekolekcje Wielkopostne

Parafia matki Bożej Królowej Pokoju organizuje rekolekcje dla młodzieży szkół średnich w dniach 13-15 marca. Spotkania w kościele będą się odbywały o godz. 12.
Wychowawcy po 4 lekcji odprowadzą do kościoła uczniów uczęszczających na religię i sprawdzą obecność. Uczniowie nieuczęszczający na religię biorą udział w lekcji 5 i 6 wg załączonego harmonogramu.