Wyróżnienie grupy projektowej z naszej szkoły

Grupa projektowa, która przygotowuje projekt społeczny i film pod
opieką Pani Marzeny Meres w składzie: Dawid Wesołowski z klasy I c,
Matylda Gembczyk z klasy II c oraz Małgorzata Bańczyk, Kamil Gambuś,
Julia Kopeć, Julia Kuc, Kinga Pawełczyk i Paulina Ptak z klasy III c
została wyróżniona przez opiekunów zewnętrznych projektu czyli
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spośród stu zgłoszonych projektów
tylko dwadzieścia najciekawszych dostało opiekę mentorską
doświadczonych edukatorów, w tym grupa z Sempy! Pięć godzin
konsultacji merytorycznych z Panią dr Joanną Klimczak, która
zawodowo zajmuje się łączeniem fotografii i nauczania. Dodatkowo
grupa otrzyma dwugodzinne wsparcie innego fachowca przy końcowych
pracach nad filmem.
Grudniowy wywiad z Panią reżyser Iloną Ptak zaowocował zaproszeniem
dla wyżej wymienionej grupy na warsztaty telewizyjne do Katowic.
Jedziemy na nie w marcu.