Alkohol – współczesne dylematy

W środę odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Panią Iwonę Piekarz z Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Uczniowie odgrywali scenki, wcielając się w role dzieci funkcjonujących w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu.