Andrzejki z Kmicicem

Koniec listopada w Sempie? Czas na andrzejki z Andrzejem Kmicicem. Bohater “Potopu” Henryka
Sienkiewicza był inspiracją dla uczniów klas trzecich na ich wtorkowych i środowych lekcjach. Co się
działo? Były przebieranki. Widziano sarmatów, króla Jana Kazimierza, Kmicica, Oleńkę, a nawet
“sikorki”. Sesje zdjęciowe. Odgrywanie scenek: kulig z koniem, Zagłoba z Kowalskim i koniem. A
konie były nawet dwa. Akcesoria: szable, buzdygany, czapki z piórem. Inni szukali archaizmów i pisali
miłosne wiadomości z ich użyciem do wybranej białogłowy lub kawalera. Jeszcze inni oglądali
ekranizację powieści w zremsterowanej wersji. Następna edycja za rok.