Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu – „Graj z nami”

Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło zbiórkę gier planszowych. Zebrane w dużej ilości dary – dzięki waszemu zaangażowaniu i empatii – trafiły na Oddziały Pediatryczne Szpitali Powiatowych w Tarnowskich Górach i Biskupicu (województwo warmińsko-mazurskie) oraz do podopiecznych Domu Dziecka w Bytomiu. 
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w działalność Koła Wolontariatu!