Diagnoza CKE

Dyrekcja szkoły informuje, że na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
opracowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z CKE – w dniach od 28-30 września 2022 r
przeprowadzony będzie test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy
IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

1) języka polskiego na poziomie podstawowym (28.09.2022 r)

2) matematyki na poziomie podstawowym (29.09.2922 r)

3) języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym (30.09.2022 r)

Czas trwania testu diagnostycznego:

  1. godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)
  2. godz. 9:00 matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)
  3. godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym,
    tj. do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język
    włoski (120 minut).
     

Uczniowie klas 4 zgłaszają się na test diagnostyczny z dokumentem potwierdzającym tożsamość ( z aktualnym zdjęciem) o godz. 8.40 w wyznaczonej sali ( wykaz w załączeniu).

W dniach 28 i 29 września 2022 r po teście diagnostycznym z j.polskiego i matematyki  uczniowie wracają do domu natomiast 30 września 2022 r (dzień z najkrótszym testem diagnostycznym) pozostają w szkole na pozostałych lekcjach zgodnie z planem.