LEKCJA HISTORII MAŁO ZNANEJ

Sempołowska w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

W ostatni wtorek kwietnia (26.04.2022r.) humanistyczna klasa IIIg miała okazję poznać dramatyczne karty dwudziestowiecznej historii Górnego Śląska. W ramach lekcji muzealnej zwiedzała poświęconą temu tematowi ekspozycję w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. – urządzoną w budynku dawnego radzionkowskiego dworca kolejowego. W zbiorach tej szczególnej placówki można zobaczyć unikatowe pamiątki i dokumenty czy wysłuchać wspomnień uczestników tamtych dramatycznych wydarzeń. Ogromne wrażenie zrobiła też symulacja przerażającej podróży bydlęcym wagonem, w ścisku i niewygodzie, jakiej zwiedzający wystawę mogli sami doświadczyć, by jeszcze lepiej zrozumieć dramat tysięcy mieszkańców Śląska. To szczególne spotkanie z historią pozwoliło poznać fakty wciąż mało znane, przemilczane przez wiele lat po 1945 roku.

Lekcja muzealna to nie jedyna odsłona wyprawy do Radzionkowa. Po zajęciach z historii klasa IIIg oddała się grom i zabawom integracyjnym (tych nigdy dosyć!). W rolę instruktora kulturalno-oświatowego wcielił się… pan Wicedyrektor, a uczniowie – podzieleni na grupy zadaniowe – przygotowali prezentacje talentów rymotwórczych, wokalnych i tanecznych, dla których sceną stał się Eko-Rynek Radzionkowa. Klasa bawiła się świetnie! Pozostaje tylko mieć nadzieję, że po takich popisach możliwe jeszcze będą wizyty naszej młodzieży w tym sympatycznym mieście…