Światowy Dzień Wody

22 marca to Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas konferencji Szczytu Ziemi (UNCED) w Rio de Janerio w 1992 r. W tym roku szkolnym włączyliśmy się również w obchody tego ważnego dla nas wszystkich dnia we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Klasy 1b, 2b i 3c w ramach lekcji biologii oraz przyrody zapoznały się szerzej z aspektami społecznymi, prawnymi i geopolitycznymi w kontekście prawa dostępu do wody czy sytuacji w krajach afrykańskich m.in. w Sudanie Południowym. Trudności w dostępie do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka w różnych częściach świata, zatem szeroko rozumiana edukacja w zakresie kształtowania odpowiednich nawyków i postaw proekologicznych jest nieodzownym elementem naszej współczesnej kultury.