Projekt (Nie)znajomi

We wtorek, 1 lutego, w ramach projektu (Nie)znajomi odbyły się warsztaty poruszające temat migracji. Projekt jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W zajęciach zorganizowanych przez uczniów z klas 1E i 3G udział wzięły klasy 1E, 3G oraz 1F. Pierwszą częścią był wykład, przeprowadzony przez Pana Łukasza Kluszczyńskiego, który opowiedział o problemach, jakie można napotkać, będąc migrantem. Przedstawił nam również szerzej przyczyny, z powodu których decydujemy się, bądź jesteśmy zmuszeni do migracji, ale także jakie korzyści mogą z niej wynikać. Wykład był wzbogacony własnymi doświadczeniami prelegenta, który 40 lat temu jako 9-letnie dziecko opuścił na stałe Polskę. Następnie uczniowie podzieleni zostali na grupy i w ramach ćwiczeń mieli wcielić się w rolę emigranta i przedyskutować przeszkody, jakie oni sami mogą napotkać emigrując do kraju, jaki został im przydzielony, a później przedstawić swoje wnioski na forum. Całość spotkania miała na celu poszerzenie naszej świadomości i spojrzenie na temat z nieco innej perspektywy. Chcielibyśmy bardzo podziękować klasom, które brały udział w zajęciach, dyrekcji za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia oraz Panu Łukaszowi Kluszczyńskiemu za udział i przybliżenie nam tego ważnego zagadnienia. Mamy też nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować więcej takich warsztatów 🙂