Koniec wieńczy dzieło, czyli DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE 2021

Za nami kolejna – IX edycja DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO. Ten szczególny konkurs jest organizowany w siedmiu województwach i z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku brało w nim udział ok. 25000 uczniów szkół różnych typów, z czego na Śląsku 5382. Organizatorami dyktanda w I LO byli nauczyciele historii i języka polskiego. Pierwszy etap odbywał się w szkołach, a następnie zakwalifikowani uczestnicy przystępowali do kolejnych zadań etapu wojewódzkiego. Honorowy patronat nad konkursem w naszym województwie objęli Śląski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Śląskiego.
W tegorocznej edycji Sempołowska zaznaczyła swój udział w imponującym stylu. Po etapie szkolnym aż 23 osoby zakwalifikowały się do konkursu wojewódzkiego, odbywającego się w Częstochowie. Szczególnie też cieszy fakt, że to nasi uczniowie zdominowali grupę nagrodzonych laureatów. W kategorii szkół ponadpodstawowych na osiem punktowanych pozycji pięć przypadło właśnie reprezentantom naszej szkoły. Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu, ale na szczególne uznanie zasłużyli:

II miejsce Patryk Bohn (kl. IIe)
V miejsce Monika Honisz (kl. Ib)
VI miejsce Milena Duch (kl. IIIg)
ex aequo Kinga Koza (kl. IIIg)
VII miejsce Paulina Broncel (kl. IIa)

Ostatnim – ważnym akcentem konkursu było uhonorowanie laureatów dyplomami i nagrodami. I tu – jak w wielu odsłonach szkolnej rzeczywistości – na scenę wydarzeń wkroczyła pandemia, która przez dłuższy czas uniemożliwiała zorganizowanie spotkania zamykającego tegoroczną edycję dyktanda. Z pewnym opóźnieniem, za to w niezwykłej, świątecznej atmosferze spotkań klasowych wyróżnieni uczestnicy konkursu mieli przyjemność odebrać z rąk pani Dyrektor swoje dyplomy i nagrody. I ta przyjemna okoliczność była ostatnim akcentem tegorocznego, tak udanego dla uczniów Sempołowskiej Dyktanda Niepodległościowego 2021.

Finis coronat opus.