AI4Youth – Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie:

AI4Youth – Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

Jest to pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel.


W ramach tego projektu najpierw szkoleni są nauczyciele, którzy od początku drugiego semestru prowadzić będą zajęcia dla uczniów. W trzecim etapie przeprowadzone zostaną kursy dla nauczycieli i wybranych uczniów, a finalnie uczniowie biorący udział w projekcie przygotują (w zespołach 1-3 osobowych) własne projekty konkursowe, wykorzystujące algorytmy AI do rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym lub globalnym.

Liderem projektu w naszej szkole jest mgr inż. Tomasz Janioł. W tym roku biorą w nim udział uczniowie klasy III h, ale w przyszłości mamy zamiar zarazić tym zagadnieniem także innych uczniów.

Od 17 stycznia do 30 kwietnia prowadzone są zajęcia dla uczniów. Odbywają się one w następujących terminach:

  • poniedziałek 17:00 – zdalnie na platformie MS Teams
  • czwartek 7:50 – sala 108
  • czwartek  12:25 – sala 11
  • czwartek  13:20 – sala 11