Wsparcie uczniów z terenów po byłych PGR

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach organizuje wsparcie z funduszy rządowych uczniom zamieszkałym na terenie miejscowości lub gminy gdzie funkcjonowały PGR a krewni w linii prostej w nim pracowali.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszeni są o dostarczenie wypełnionych załączników do sekretariatu szkoły do godz. 11 w środę 3 listopada. Przepraszamy za krótki termin, który został nam narzucony przez organizatora pomocy (Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach).