Wojewódzki konkurs wiedzy o stanie wojennym w PRL dla szkół średnich

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy o stanie wojennym w PRL. Konkurs organizuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jest on częścią projektu edukacyjnego dla szkół województwa śląskiego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Materiały przygotowawcze oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej https://scwis.pl/projekty/wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-stanie-wojennym-w-prl-dla-szkol-srednich/ Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są u Pana Wicedyrektora Tomasza Tomaszewskiego do 02.11.2021