Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja Szkoły informuje, że zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2021 r.

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.

5 maja 2022 r.

6 maja 2022 r.

9 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Szkoła zapewnia w w/w dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.