Sprawdzian Umiejętności Kierunkowych- klasa dwujęzyczna

Informujemy wszystkich uczestników sprawdzianu, że w dniu 7 czerwca 2021 r o godz. 14.30 w szkole odbędzie się część pisemna sprawdzianu.  Rozmowa ustna zaplanowana jest na dzień 10 i 11 czerwca 2021 r. także na terenie szkoły. Listy imienne z podziałem na sale w których odbędzie się sprawdzian zostaną zamieszczone na stronie szkoły w dniu 4 czerwca 2021 r.  Listy imienne na rozmowę ustną z podaniem sali i godziny rozmowy zamieścimy w dniu 8 czerwca 2021 r.

Powodzenia!