Olimpiada Geograficzna – nowa edycja

Pierwszy etap zawodów Olimpiady Geograficznej jest etapem szkolnym. Po pozytywnie rozpatrzonym przez nauczyciela teście lub rozmowie kwalifikacyjnej, uczeń przystępuje do pisania pracy na jeden z podanych tematów:

Temat A. Wpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych
Temat B. Uwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie
Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin
Temat D. Wzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna

Po najechaniu kursorem na wybrany temat, pokazują się wytyczne do napisania pracy oraz kryteria oceny pracy. Termin zgłoszenia swojego uczestnictwa w olimpiadzie mija 30 września. Do pisania pracy należy przystąpić jednak dużo wcześniej ze względu na jej objętość. Chętnych zapraszam do zapoznania się z informacjami na stronie www.olimpiadageograficzna.edu.pl, gdzie można znaleźć przykładowe prace poprzednich edycji oraz testy, które pojawiły się na II i III etapie zawodów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji Olimpiady Geograficznej proszone są o kontakt z panią Małgorzatą Dworzyńską.