Światowy Tydzień Pieniądza

Nasze liceum uczestniczyło w kampanii Światowego Tygodnia Pieniądza z edukacji finansowej „ Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze”, która odbyła się w dniach 22-28.03.2021.

Jej szkolnym koordynatorem był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Ewa Półtorak-Rygulska.

W dniu 26.03.2021 dwie klasy II f i II i wzięły udział w webinariach zorganizowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, realizowane w ramach projektu CEDUR. Były one prowadzone przez pracowników Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .

Uczniowie zdobyli wiedzę na temat bankowości w Polsce, roli banku w gospodarce, usług finansowych i systemu gwarantowania depozytów w bankach i SKOK-ach. W swoich sprawozdaniach podkreślili, że byli zadowoleni z uczestnictwa w takich zajęciach oraz, że były dla nich bardzo ciekawe i zostały uatrakcyjnione quizami.

Na koniec wykładów była możliwość zadawania pytań, np. odnośnie afery finansowej Firmy Amber Gold, która działała poza siecią bezpieczeństwa. Dowiedzieli się m.in. o tym, że bank jest instytucją zaufania publicznego , a także o licencji bankowej i dlaczego banki upadają. Webinaria umożliwiły uczniom zdobycie wiedzy z zakresu finansów, którą wykorzystają w ich przyszłym życiu, bowiem za niedługo będą podejmować ważne decyzje finansowe.

Szkolny koordynator w ramach kampanii Global Money Week również uczestniczył w konferencji nauczycieli na temat: Jak ciekawie poprowadzić lekcje o ubezpieczeniach zorganizowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Otrzymał prezentacje z webinariów, które będą stanowiły pomoce dydaktyczne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości.W ramach działalności Global Money Week uczniowie pięciu klas drugich naszego liceum wykonali prezentacje multimedialne na temat instytucji finansowych w Polsce.

Edukacja w ramach kampanii Światowego Tygodnia Pieniądza przyczyniła się do zwiększenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i kształtowania postaw osób przedsiębiorczych.