Egzamin maturalny maj 2021r

Ze względu na aktualizację procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego ,proszę o przekazanie informacji do dyrektora szkoły kto ze zdających egzamin maturalny nie może zasłaniać ust i nosa maseczką ze względów zdrowotnych. Informacja powinna zawierać uzasadnienie i być dostarczona do szkoły do 27 kwietnia 2021 r. (można w wersji elektronicznej).

Listy imienne na sale zostaną zamieszczone na stronie w zakładce-Maturzysta,  w harmonogramie szczegółowym, w dniu 30 kwietnia 2021 r.