Opieka stomatologiczna

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078 z póżn.zm.) w dniu 11 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zawarł porozumienie o sprawowaniu opieki stomatologicznej na uczniami szkół powiatowych (załącznik). Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z treścią porozumienia. Inne druki związane z zapewnieniem opieki stomatologicznej tj. zgody i klauzule RODO,  zostaną przesłane poprzez Librusa.