Zapisy na Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego Fox 2021.

Rozpoczynamy zapisy na Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego Fox 2021. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia br.(forma konkursu zostanie ogłoszona przed 20.04 – stacjonarnie lub online).

Koszt: 10 zł proszę wpłacić w sekretariacie oraz pobrać oświadczenie do wypełnienia na miejscu (uczniowie pełnoletni) lub przez rodziców (uczniowie niepełnoletni).Wpłata i wypełnienie dokumentu jest równoznaczna z dokonaniem zapisu na konkurs. Zapisy trwają do 26 marca 2021.

Lektury do przeczytania oraz zawartość gramatyczna do powtórki:

Kategoria Lions kl. I i II (liceów 4-letnich): The African Queen ( C. S. Forester),

czasy gramatyczne : Past and Past Perfect

Kategoria Eagles kl. II i III liceów 3-letnich) : Moby Dick (Herman Melville), czasy gramatyczne: Future tenses.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu Fox oraz u nauczycieli języka angielskiego.