Egzamin maturalny w części ustnej w maju 2021r

Dyrektor szkoły informuje, że na stronie szkoły w zakładce Maturzysta- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, został zamieszczony załącznik 30 dla tych zdających, którzy rekrutując się na uczelnie zagraniczne muszą przystąpić do egzaminu ustnego. Termin dostarczenia wypełnionego załącznika wraz ze stosowną dokumentacją upływa 8 lutego 2021 r.