Wybory do samorządu uczniowskiego

Ogłaszamy, że dnia 22.12.2020r. Odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego. Swoje kandydatury można zgłaszać do dnia 18.12.2020r. na maila samorzad.sempa@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, klasę oraz plakat lub spot wyborczy. Dnia 19.12.2020r. Opublikujemy wszystkie spoty i plakaty. Zachęcamy do kandydowania!

Samorząd Uczniowski 1LO