Nauczanie zdalne

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia stacjonarne w szkole zostały zawieszone do dnia 8 listopada 2020 r.  Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams , na której uczniowie już pracowali w trakcie nauczania hybrydowego.  Realizując zalecenia higieniczne związane z codzienną pracą przy monitorze uczniów i nauczycieli a jednocześnie biorąc pod uwagę odpowiedzialność za przygotowanie uczniów  do egzaminu maturalnego ,przedstawiamy plan zajęć w którym:

  1. kolorem zielonym zaznaczone są zajęcia prowadzone na platformie TEAMS
  2. kolorem czerwonym zaznaczone są zajęcia na których uczniowie pracują samodzielnie wykorzystując wskazówki i materiały nauczycieli
  3. kolorem czarnym zaznaczone są zajęcia, które naprzemiennie będą realizowane na platformie TEAMS lub przez wskazówki i materiały nauczycieli.

Informujemy również, że lekcje rozpoczynają się w tym samym czasie jak stacjonarnie jednak trwają 35 minut co zwiększy przerwy miedzy zajęciami . Pracownicy szkoły pracują stacjonarnie jednak dla komfortu pracy proszę przekazywać potrzeby wystawiania zaświadczeń czy innych potrzebnych dokumentów mailowo na sekretariat@sempa.pl.