Nauczanie hybrydowe.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W związku z zapowiedzią Premiera Rządu i ukazaniem się w dniu dzisiejszym noweli Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. obowiązuje w naszej szkole nauczanie hybrydowe. Przygotowaliśmy nowe procedury funkcjonowania naszej szkoły w wariancie B i wariancie C oraz harmonogram zajęć dla uczniów. Tworząc harmonogram zajęć czyli określając czas nauczania stacjonarnego w szkole i zdalnego, kierowaliśmy się następującymi zasadami:
1. priorytetem organizowania w formie stacjonarnej zajęć dla klas 3 ze względu na przygotowanie do matury
2. zwiększoną ilością zajęć stacjonarnych w 3 letnim liceum w porównaniu z klasami 4 letniego liceum.
Nowela rozporządzenia wskazuje również ilość uczniów, która powinna znajdować się w szkole czyli w naszym przypadku na 22 klasy w szkole min. 11 klas.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami i harmonogramem zajęć w nauczaniu hybrydowym, które zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności.
Informuję również uczniów, zamieszkujących w obszarze czerwonym, że nauczanie zdalne w tym obszarze dotyczy szkół tego obszaru i uczniów tych szkół. Nasza szkoła znajduje się w obszarze żółtym dlatego Ci uczniowie uczestniczą w nauczaniu hybrydowym. Powyższa informacją została skonsultowana z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny (322852845) lub mailowy (sekretariat@sempa.pl) z dyrekcją szkoły.
Życzę dużo zdrowia!
Barbara Gierak-Pawlak (dyrektor szkoły)