Terminy spotkań z rodzicami

Od najbliższego poniedziałku – 7 września – zapraszamy państwa na spotkania z rodzicami. W związku z pandemią chcemy ograniczyć ilość osób, która jednocześnie przebywa na terenie szkoły i dlatego wywiadówki odbędą się w różnych terminach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Zebrania z rodzicami

 Klasy I Klasy II Klasy III
07.09.2020 – 1a, 1e
08.09.2020 – 1b, 1f
09.09.2020 – 1c
10.09.2020 – 1d, 1g
zebranie 17:00
21.09.2020 – 2a, 2e
22.09.2020 – 2b, 2f
23.09.2020 – 2c,2g
24.09.2020 – 2d, 2h
25.09.2020 – 2i
zebranie 17:00
15.09.2020 – 3a, 3b
16.09.2020 – 3c, 3d
17.09.2020 – 3e, 3f
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 03.12.2020
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 08.01.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
 30.03.2021
zebranie 17:00
27.05.2021
zebranie 17:00

27.05.2021
zebranie 17:00