Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Dyrekcja szkoły informuje, że wszelkie informacje dotyczące terminu, czasu trwania czy procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz zostały dodatkowo przekazywane absolwentom w dniach od 11 sierpnia  2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. Zadaniem dyrektora szkoły jest jedynie powołanie Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu w tym dniu oraz  wyznaczenie sali egzaminacyjnej. Informuję, że absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej  będą pisali w sali nr 10. Przypominam również o przestrzeganiu zasad sanitarno- epidemicznych takich samych jak w sesji czerwcowej 2020 r.