Decyzja w sprawie organizacji roku szkolnego.

Decyzja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego                                          im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach                                          w sprawie organizacji roku szkolnego.

ILO.0161/5/2020/BGP

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 14 października 2020 r.
  2. 2 listopada 2020 r.
  3. 4 stycznia 2021 r.
  4. 5 stycznia 2021 r.
  5. 4 maja 2021 r.
  6. 5 maja 2021 r.
  7. 6 maja 2021 r.
  8. 7 maja 2021 r.
  9. 4 czerwca 2021 r.
  10. 24 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informuję, ze szkoła zapewnia w w/w dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

B.Gierak-Pawlak

Tarnowskie Góry, dnia 25 września 2020 r.