Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Po długiej przerwie w tradycyjnym nauczaniu wracamy z dniem 1 września 2020 r. do szkoły.  Powrót ten budzi wiele obaw i pytań ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę jak ważny jest pełny rozwój młodego człowieka także w sferze społecznej.  Szkoła to dynamiczna przestrzeń, która jest miejscem spotkania nauczycieli, uczniów i rodziców a praca nauczycieli poprzez bezpośredni kontakt z uczniami wpływa na ich postawy, wartości i umiejętności, z którymi młodzi ludzie wkraczają w dorosłe życie.  Wracamy do szkoły w trudnym czasie dlatego wszyscy winniśmy szczególnie zadbać o nasze bezpieczeństwo. Przygotowaliśmy procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 do bezwzględnego przestrzegania przez całą społeczność szkolną. Proszę zapoznać się z nimi- w załączniku. 

Na pierwsze spotkanie w szkole zapraszam najpierw na boisko szkolne a potem na spotkanie z nauczycielami – wychowawcami w salach lekcyjnych – wykaz sal w załączniku.  Proszę zwrócić szczególną uwagę na miejsce, którym określona klasa będzie wchodziła do szkoły. Dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego zapraszam młodzież według ustalonego harmonogramu:

  1.  godz. 8.00 klasy pierwsze
  2. godz. 8.40 klasy drugie
  3. godz. 9.15 klasy trzecie

Pani Starosta Krystyna Kosmala w imieniu Starostwa Powiatowego, które jest organem prowadzącym szkoły zaprasza osoby chętne na mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 do kościoła Apostołów Piotra i Pawła na godz. 10.00. 

 

Barbara Gierak-Pawlak