Konsultacje dla uczniów klas 1 i 2.

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dniem 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość organizowania konsultacji uczniów z nauczycielami. Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do uczniów klas 1 i 2 o zgłaszanie potrzeby konsultacji indywidualnych w szkole poprzez wiadomość wysłaną w dzienniku elektronicznym Librus na adres dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko ucznia i  nazwę przedmiotu .Termin konsultacji zostanie wyznaczony po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy nauczycielem i uczniem.