Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych uczniów na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się w czwartek 9 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00. Omówione na nim będą m.in. wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów oraz bieżące wydarzenia z życia szkoły.