Odbiór świadectw dojrzałości.

Dyrektor szkoły informuje, że odbiór świadectw dojrzałości rozpocznie się od godz. 12.00 ze względu na czas ich dystrybucji przez firmę kurierską tj. od godz. 9.00 do godz. 12.00. Przy odbiorze niezbędny jest dokument tożsamości. Zdajacy którzy nie moga odebrać świadectw osobiście moga to uczynić poprzez pisemne upoważnienie wystawione na osobę odbierajaca świadectwo dojrzałości. W załaczeniu informacja OKE w Jaworznie.

www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210-egzamin-maturalny/916-egzamin-maturalny-wyniki-egzaminu-maturalnego-2019