Ważne informacje dla kandydatów do klasy i

Uwaga kandydaci do klasy i (z elementami dwujęzyczności)!
Przedłużamy termin składania wniosków (w sekretariacie szkoły) o przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do 21 maja 2019 r. Wzór wniosku dostępny w zakładce dokumenty.

23 maja 2019 r. godz. 15:00 odbędzie się pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.