Sprawdzian kompetencji językowych!

Zapraszamy uczniów rekrutujących się do klasy dwujęzycznej ( bez względu na kolejność tej klasy we wniosku rekrutacyjnym), którzy złożyli formularz zgłoszeniowy, na sprawdzian kompetencji językowych jutro tj. 23 maja 2019 r. . Sprawdzian rozpocznie się o godz. 15.00 dlatego prosimy o przybycie o godz. 14.30 aby dokonać czynności organizacyjnych min. losowania miejsca na sali. Prosimy o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu okazania nauczycielom z komisji egzaminacyjnej. Listy imienne z podziałem na sale znajduja się w załaczniku do informacji.