Dni otwarte Instytutu Fizyki

1 kwietnia 2019r. klasy drugie o profilach matematyczno-fizycznym
i biologiczno-chemicznym uczestniczyły w dniach otwartych Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego w Chorzowie. Przyszli maturzyści mieli okazję zapoznać się z nową uczelnią oraz jej wyposażeniem podczas indywidualnego oraz grupowego zwiedzania Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego z omówieniem i prezentacją wybranych pracowni, przyrządów pomiarowych oraz grup badawczych.