„Szkoła Niepodległej” dla Sempy

8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla szkół, które zdobyły miano „Szkoły Niepodległej”.

Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla Niepodległej.

ZHR zaproponował społeczeństwu i swojej organizacji szeroki Program Wychowawczy, do uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez budowanie więzi i wspólnoty ludzi z różnych zakątków kraju – łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń.

Konkurs „Szkoła Niepodległej”, w którym nasza szkoła uczestniczyła był jego elementem i trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku, a zgłosiło się do niego w sumie 400 szkół. Uczestnikiem mogła być szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub zespół szkół. Na zaproszenie odpowiedziały także przedszkola i 7 z nich wykonało wszystkie zadania.

Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 szkołom z całego kraju, które zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów:

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI;

Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości;

Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich;

Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności;

Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

Uczestnicy, wykonując zadania, zdobywali wirtualne odznaki będące symbolicznym przejściem szlaku. Pięć odznak umożliwiało zdobycie Miana „Szkoły Niepodległej”.

Konkurs był długofalowy i angażował zarówno uczniów, jak i społeczność lokalną. Należało wykazać się konsekwencją oraz wytrwałością.

Nasza szkoła m.in. brała czynny udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, zorganizowała grę miejską „Rozegraj swoje miasto” pod hasłem „Droga Tarnowskich Gór i okolic do niepodległości” pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, brała udział w konkursach. Realizowane były projekty edukacyjne pod hasłem: „Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów”, „Historia mojej rodziny w czasie odzyskiwania niepodległości – utrwalenie relacji świadków (bezpośrednich lub pośrednich)”, „Historia jednego zdjęcia”, „Patroni ulic”. W szkole  przeprowadzono zbiórkę słodyczy, maskotek i artykułów szkolnych na rzecz polskich szkół na Litwie, Białorusi i Ukrainie, zorganizowano wycieczki patriotyczne do Trójmiasta, Wrocławia i Muzeum Powstań Śląskich oraz śpiewanki patriotyczne. Młodzież naszego Liceum poprowadziła lekcję dla dzieci z przedszkola i grupy przyparafialnej o Święcie Niepodległości. Organizowane było narodowe czytanie oraz śpiewanie hymnu państwowego w dniu 9 listopada o godzinie 12. W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości w grudniu gościliśmy wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej” wypożyczoną z Muzeum Powstań Śląskich.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni na specjalną Galę, podczas której wręczono imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek i kalendarzy dla każdej szkoły.

W uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób – Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz zaproszonych gości.

Uroczystą Galę Szkól Niepodległej rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki.  Nasze zaproszenie przyjęli tak znamienici goście jak Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn,   Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz,  historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej – gospodarzem spotkania.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r., gdzie powstało także pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych laureatów.