Konkurs BL2S dla uczniów na eksperyment w DESY w Hamburgu

 

Szanowni Państwo

Przesyłam informację o konkursie Beamline for Schools (2018) na eksperyment fizyczny, który byłby przeprowadzony w laboratorium DESY w Hamburgu. Niezależnie od uzyskanego wyniku, uczniowie uczestniczący w konkursie mają możliwość zapoznania się z fizyką cząstek elementarnych. Nagrodą za najlepszy projekt jest wyjazd zwycięskiego zespołu z opiekunem do Niemiec i zrealizowanie swojego pomysłu. W 2016 r. jednym z dwu zwycięskich zespołów była grupa uczniów z Płocka, może teraz pojadą uczniowie z Państwa szkoły?

Więcej szczegółow dotyczących konkursu jest umieszczonych na stronie:
https://popul.ifj.edu.pl/edukacja/62/zobacz.html
gdzie są też odnośniki do odpowiednich stron CERN.
Bardzo proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom.
Jeśli w Państwa szkole powstanie grupa osób przygotowujących projekt,
może zwracać się do mnie z pytaniami. Jednocześnie będę wdzięczny
za informację, że taka grupa została zorganizowana.

W grudniu 2018 r. planuję zorganizowanie telekonferencji (w języku polskim), na której będzie można zapoznać się z zasadami przygotowania projektu oraz uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące spraw organizacyjnych, technicznych itp. Zespoły pragnące brać w niej udział otrzymają informację o terminie i sposobie połczenia się po przesłaniu zgłoszenia na adres:
cern@ifj.edu.pl

Pozdrawiam
Krzysztof Woźniak
przedstawiciel IPPOG wspierający konkursu w Polsce