Inauguracja Festiwalu

Dnia 12 stycznia b. r. w sobotę uczniowie z naszego liceum z klas 1e i 1c wzięli udział w Inauguracji rozpoczynające projekt pt:,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W pierwszej części spotkania uczniom została przedstawiona prezentacja dotyczącą dalszego przebiegu projektu: daty kolejnych spotkań wraz z ich tematyką oraz terminy wycieczek dydaktycznych. W ramach nich uczniowie będą mogli odwiedzić kolejno: Muzeum Inżynierii Miejskiej i Muzeum Lotnictwa w Krakowie; Hydropolis i ZOO we Wrocławiu; Planetarium i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu.
W części oficjalnej wręczono studentom indeksy i przydzielono ich do odpowiednich grup laboratoryjnych. Tuż po tym przeprowadzono krótką diagnozę weryfikującą wiedzę uczestników projektu w zakresie jego tematyki. Bezpośrednio po tym uczniowie udali się na wykład dotyczący asertywności połączony z ćwiczeniami integracyjnymi, na których mogli zawrzeć nowe znajomości, porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach, ale także przedyskutować z wykładowcą różne typy zachowań, bazując na własnych obserwacjach. Podczas godzinnej przerwy pomiędzy zajęciami, studentów zaproszono na poczęstunek. Następnie zostali podzieleni według wcześniej ustalonych grup i został im wręczony plan całego budynku oraz numery sal, w których znajdują się laboratoria, do których mieli się udać. Wykładowcy przygotowali tam dla nich, krótkie prezentacje przykładowych zajęć, w których będą brali udział w przyszłości. Odwiedzili m.in. pracownie mikroskopową, roentgenowską, a także robotyki, chemii, matematyki i logiki.